Regaty

Regaty ERKO Sailing Cup organizowane są pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezin. Organizatorem regat jest firma ERKO przy współpracy z Nauticus Yacht Club Olsztyn. Patronat branżowy objęła Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki. Patronat prasowy objęły Elektrosystemy.

O pucharze Erko Sailing Cup

29 września odbędzie się druga edycja regat branżowych ERKO SAILING CUP. Tak jak w roku poprzednim wyścigi zostaną przeprowadzone w Olsztynie na Jeziorze Ukiel. W regatach weźmie udział 20 jachtów klasy OMEGA a w skład reprezentacji będzie wchodziło trzech uczestników zgłoszonych do regat i pochodzących z tej samej firmy.

Cykliczną imprezę sportową adresujemy do pasjonatów tego sportu. Liczymy, że z czasem urośnie do dużych rozmiarów. Zapraszamy wszystkie firmy współpracujące z ERKO do zgłaszania swoich drużyn.


20

Jachtów


Do dyspozycji mamy 20 jachtów klasy OMEGA standard.
3

Osobowe załogi


Trzyosobowe załogi będą składały się z reprezentantów zgłoszonej rmy.

Jezioro Ukiel

Jezioro Ukiel (zwane również Krzywe) jest największym i najgłębszym jeziorem leżącym w granicach administracyjnych Olsztyna. Położone jest w północno-zachodniej części miasta. Składa się z 4 plos (zatok) połączonych cieśninami. Brzegi jeziora są z reguły wysokie, przeważnie strome i w dużym procencie zalesione. Do jeziora wpływa kilka małych cieków; odpływ przez Kortówkę i Jezioro Kortowskie do Łyny. Bardzo rozwinięta linia brzegowa, tworzy wiele zatoczek i półwyspów. Strefę przybrzeżną porasta trzcina, tatarak i sitowie. Spotkamy tu liczne gatunki roślin oraz ptaków, m.in. łabędzie, żurawie, czaple, kormorany i kaczki. Jezioro typu sielawowego. Ryby występujące w Jeziorze Ukiel to m.in.: leszcz, okoń, sieja, szczupak, węgorz. Podstawowe informacje: Wysokość n.p.m.: 104,4 m.n.p.m.
Powierzchnia jeziora: 412,00ha
Maksymalna głębokość: 43,0m
Średnia głębokość: 10,6m
Maksymalna długość: 5300,0m
Maksymalna szerokość: 1700,0m
Długość linii brzegowej: 22550,0m
Objętość jeziora: 43672,0 tys. m3

Słoneczna Polana

Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego „Słoneczna Polana” to główna miejska przystań żeglarska nad jeziorem Ukiel (Krzywe). Leży w zachodniej zatoczce olsztyńskiego basenu tego jeziora, stanowiąc centrum sportu i rekreacji żeglarskiej. Jest to trzecia i ostatnia cześć infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wchodzącej w skład CRS „Ukiel”. Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego „Słoneczna Polana” to obiekt, w którym znajdują się m.in. wypożyczalnia sprzętu sportowego, siłownia z odnową biologiczną, sale konferencyjne oraz restauracja. Centrum jest siedzibą olsztyńskich klubów żeglarskich.

4